Hoppa till innehållet

Torr Midsommar

Många barn upplever oro när vuxna omkring dem är berusade. De märker snabbt av när vårdnadshavare, släktingar och andra vuxna inte beter sig som de brukar. För barnen blir det svårt att känna sig trygga, hörda och sedda när vuxna beter sig annorlunda på grund av alkohol.

Torr Midsommar är ett initiativ framtaget av IOGT-NTO, för att betona vikten av en alkoholfri miljö under midsommarhelgen, med särskilt fokus på barnens välmående.

Regnfri och varm med torra kinder

Midsommarhelgen hör till en av våra mest ”blöta” traditioner, ofta förknippad med hög alkoholkonsumtion. Efter framgången med Vit Jul-kampanjen, där vi sett till att fler vuxna tagit nyktra ställningstaganden, anser vi att det är dags att införa samma inställning till nykterhet även under midsommarhelgen. För många är midsommar en glad högtid fylld av skratt, glädje och meningsfulla minnen. Tyvärr händer det dock alltför ofta att upplevelsen inte blir densamma för alla. De som oftast blir bortglömda under midsommarfirandet är barnen. Därför kan midsommar för många barn bli en högtid som snarare präglas av oro, sorg och rädsla. Vi på IOGT-NTO tycker det är minst lika viktigt med trygga vuxna runt midsommarstången som runt julbordet.

Oro inför och under

Många barn känner oro omkring onyktra vuxna. De känner snabbt av när föräldrar, släktingar och andra inte beter sig som de brukar. Det är svårt att känna sig trygg när de du brukar lita på plötsligt beter sig annorlunda. Vid tillfällen då alkohol är mer vanligt, som under midsommarhelgen, är det extra viktigt med tillgång till trygghet. Med kampanjen vill vi att fler barn ska få tillgång till trygga punkter i sin omgivning.

Ställningstagande

Barn är tryggare med nyktra vuxna. Men även andra vuxna känner sig trygga med någon som tar ansvar och kan ställa upp när det behövs. Ditt ställningstagande gör det också enklare för andra att skippa alkoholen. När du tar ställning för en torr midsommar lovar du dig själv att du ska vara nykter dagarna kring midsommar. Då tar du även ställning för att bli en tryggare vuxen för de runtomkring dig och dig själv. När du har tagit ställning får du erbjudandet att beställa hem en pin som du kan sätta fast på jackan, tröjan eller väskan för att visa ditt ställningstagande och sprida värmen vidare till fler.
Visa att du är en trygg vuxen - Ställ upp på en torr midsommar.

”Vår vision är ett samhälle, en värld, där alkohol och andra droger inte hindrar människor från att leva ett friskt och rikt liv”

Om IOGT-NTO

IOGT-NTO är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation och folkrörelse med närmare 27 000 medlemmar fördelade på 400 lokalföreningar över hela landet. Vår organisation bygger på nykterhet och syftar till att stärka demokrati och solidaritet. Genom våra verksamheter och vårt påverkansarbete vill vi utmana den rådande norm, som förutsätter att alla vuxna dricker alkohol, och inspirera till en hälsosam och drogfri livsstil. IOGT-NTO är en del av IOGT-NTO rörelsen, där även barn och ungdomsorganisationer ingår.